Parents

Okulöncesi dönemde yabancı dil öğrenen öğrencilerin başarılı oldukları ortaya çıktı.Erken yaşta yabancı dil öğrenmenin çocukların problem çözme becerilerine olumlu etkisinin olduğunu belirtiyor.

Devamı

Songs

Yabancı dil öğretiminde şarkı, çocukların kendini ifade etme ve dil öğrenme sürecinde önemli bir role sahiptir. İngilizce şarkılar konuşma becerilerini geliştirmenin farklı bir yoludur.

Devamı

Cartoons&Videos

Yabancı dil öğretiminde görsel araçların kullanılması, aktif duyu organlarının etkinliğini artırmakta dolayısı ile öğrenimi kolaylaştırmakta, hızlandırmakta ve öğrencileri isteklendirmektedir.

Devamı

Context