Parents

Parents

Küçük yaştaki çocukların İngilizce öğrenmesi konusunda sıkça sorulan sorular; Küçük yaşta ingilizceyi anaokulunda öğrenmeye başlayan çocuk ana dilini, dil kavramının varlığını hissettiği için daha iyi anlayacak,tek dil bilen ve bundan dolayı dünyada sadece kendi dili ve kültürüne önem veren çocuklara göre daha geniş bir kültür anlayışına sahip olacaktır.Yabancı dilde öğrendiği bir deyim onun kendisinden farklı olan insanlara karşı daha toleranslı olmasını sağlayacağı gibi uzun dönemde uluslararası kültürleri anlamasına da katkıda bulunacaktır.

Neden bebekler ve çocuklar İngilizce öğrenmelidir? Araştırmalar insan beyninin 6 yaşına kadar tüm önemli gelişmesini tamamladığını kanıtlamıştır.Çocuğun beyni,hayatının ilk 6 yılında gerçekleri ve bilgileri alır ve bunları hafızasında depolar.Çocuğun beyni,uygun bilgi sağlanarak geliştirilebilir.Çok küçük yaşta ikinci bir dil öğrenmek çocuğun beynindeki duygusal bölge ve zekaya giden yolları geliştirir.
Dil öğrenimi sırasında yaşanan bir çok zorluklara rağmen bir veya daha fazla dili çocuk 3 ya da daha erken yaşta öğrenir.Doğru bir metotla sunulduğu takdirde yabancı dil öğrenimine ne kadar erken yaşta başlanırsa,öğrenme o kadar kolay ve doğal olur.Ne kadar geç başlanırsa,ana dili gibi konuşan birinin gramer hakimiyeti ve aksanına sahip olması o kadar zorlaşır. Erken yaşta İngilizce öğrenimi,çocuğun okulda İngilizce derslerinde başarılı olmasına yardım edeceği gibi çocuğun dil öğrenmekten de zevk almasını da sağlayacaktır.

 

Erken Yaşlarda Çocuklara Yabancı Dil Eğitimi

Henüz kendi dilini konuşamayan çocuğa ikinci bir dili öğretmenin bir anlamı var mıdır? Evet, hem de çok. İki dili duyan çocuk, bu iki dili de anlayarak büyür. Bir bebeğin üç, dört dil ile büyümesi ve hepsini anlaması hiç görülmemiş bir şey değildir. Araştırmalar, çocuğun duyduğu dilleri bir birinden ayırt edebileceğini göstermiştir. Erken yaşta değişik diller öğrenmek, çocuğun zeka kapasitesini de geliştirir. Ayrıca, çocuk gelişim uzmanları değişik diller öğrenmenin çocuğun matematiksel ve bilimsel kabiliyetini geliştirmesinde büyük yardımı olduğunu kanıtlamıştır.

Anaokulu ve okul öncesi yabancı dil eğitimi alan öğrenciler daha başarılı oluyor Okulöncesi dönemde anadili yanında bir de yabancı dil öğrenen öğrencilerin diğer derslerde de başarılı oldukları ortaya çıktı. Akademisyenler, erken yaşta yabancı dil öğrenmenin çocukların problem çözme becerilerine olumlu etkisinin olduğunu belirterek, dil öğrenen çocukların matematik, anadil ve sosyal bilgiler alanlarında hazırlanan standart testlerden yabancı dil dersi almayanlara oranla daha başarılı olduklarını ifade ediyorlar.