Videos

Fun Videos

Yabancı dil öğretiminde görsel araçların kullanılması, aktif duyu organlarının etkinliğini artırmakta dolayısı ile öğrenimi kolaylaştırmakta, hızlandırmakta ve öğrencileri isteklendirmektedir. yabancı dil öğretiminde kullanılacak görsel araçlar öğrencilerin görsel duyularını uyararak öğretimin daha etkili olmasını sağlamaktadır.

Okulöncesi dönemde anadili yanında bir de yabancı dil öğrenen öğrencilerin diğer derslerde de başarılı oldukları ortaya çıktı. Akademisyenler, erken yaşta yabancı dil öğrenmenin çocukların problem çözme becerilerine olumlu etkisinin olduğunu belirterek, dil öğrenen çocukların matematik, anadil ve sosyal bilgiler alanlarında hazırlanan standart testlerden yabancı dil dersi almayanlara oranla daha başarılı olduklarını ifade ediyorlar.

Yabancı dil öğretiminde şarkı, çocukların kendini ifade etme ve dil öğrenme sürecinde önemli bir role sahiptir. İngilizce şarkılar konuşma becerilerini geliştirmenin farklı bir yoludur. Şarkı işbirliğini geliştiren ve öğrenci etkileşimini arttıran olumlu bir öğrenme ortamı oluşturur ve  bilişsel ve işitsel farkındalık üzerine odaklanır. Çocukların yaratıcılığını arttırmada ve hayal gücünü geliştirmede kullanılır.

Flash kartlar çocuklara  İngilizce öğretiminde  oldukça yoğun kullanılan ders materyalleridir. Mümkün olduğunca fazla görsel ve işitsel materyal kullanımına özen gösterilmelidir. 

Worksheets(çalışma kağıtları) öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmede önemli bir yere sahiptir.Çeşitli görsellere de yer verilen çalışma kağıtlarıyla öğrenmeyi hem kalıcı hem de eğlenceli hale getirebiliriz.