Worksheet

Enjoy the Worksheet

Worksheets(çalışma kağıtları) öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmede önemli bir yere sahiptir.Çeşitli görsellere de yer verilen çalışma kağıtlarıyla öğrenmeyi hem kalıcı hem de eğlenceli hale getirebiliriz.

 

Okulöncesi dönemde anadili yanında bir de yabancı dil öğrenen öğrencilerin diğer derslerde de başarılı oldukları ortaya çıktı. Akademisyenler, erken yaşta yabancı dil öğrenmenin çocukların problem çözme becerilerine olumlu etkisinin olduğunu belirterek, dil öğrenen çocukların matematik, anadil ve sosyal bilgiler alanlarında hazırlanan standart testlerden yabancı dil dersi almayanlara oranla daha başarılı olduklarını ifade ediyorlar.


Çocuklara İngilizce öğretmek için kullanılan diğer bir yöntem ise kısa hikayelerdir.Hem görsel hem işitsel zeka alanına hitap eden kısa hikayeler öğrencilerin dinleme ve bütünü anlama becerilerini geliştirir.Kısa hikayeler sayesinde çocuklar yeni kelimeler ,yeni cümle kalıpları öğrenir.